Pozinkované plechy

Plechy z ťažných akostí, žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne.

Materiál:

Plechy z ťažných akostí, žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne.

Pozinkované plechy sa vyrábajú zinkovaním v tavenine (tzv. žiarovo zinkované) nebo elektrolytickým zinkovaním (galvanicky zinkované) a sú v tabuliach vo formáte 1000/2000 (malý formát), 1250/2500 (stredný formát), 1500/3000 (veľký formát) alebo vo zvitku.

Normy a akosti:

Tenké plechy žiarovo pozinkované z ocelí pre tvárnenie za studena a hlbokoťažné aplikácie - EN 10327)
DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX55D+Z, DX56D+Z

Tenké plechy žiarovo pozinkované z konštrukčných ocelí - EN 10326
S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z

Tenké plechy žiarovo pozinkované z vysokopevných, mikrolegovaných ocelí - EN 10292
H260LAD+ Z, H300LAD+ Z, H340LAD+ Z, H380LAD+ Z, H420LAD+ Z

Možnosti odberu:

Oceľové plechy pozinkované je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm alebo 1250/2500 mm, v hrúbke od 0.55 – 4.0 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou 30 mm radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka..

Ceny:

Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.

KONTAKTUJTE NÁS

 
kontakt ikona2

Lucia Huttová
(asistent predaja )

+421 915 989 422
huttova@metalklimex.sk

Máte záujem o náš sortiment?