Oceľové plechy valcované za tepla - vzorované

Plechy s oválnymi výstupkami (slzičkové) a plechy rebrované sa používajú väčšinou ako podlahová krytina, šachové poklopy, mostíky a pod. v priemyselných objektoch, lodiach atď. Ponúkajú najlepšiu odolnosť proti sklzu. Ocele sú dobre zvariteľné. Plechy nie sú určené na tvárnenie alebo ohýbanie. Skúška ohybu sa robí na vzorkách bez výstupkov.

Materiál:

Plechy s oválnymi výstupkami (slzičkové) a plechy rebrované sa používajú väčšinou ako podlahová krytina, šachové poklopy, mostíky a pod. v priemyselných objektoch, lodiach atď. Ponúkajú najlepšiu odolnosť proti sklzu. Ocele sú dobre zvariteľné. Plechy nie sú určené na tvárnenie alebo ohýbanie. Skúška ohybu sa robí na vzorkách bez výstupkov.

Plechy s oválnymi výstupkami

Na jednej strane plechov tvorí povrchovú kresbu sústava oválnych výstupkov, ktorých os zviera so smerom valcovania plechov 45° uhol. Vzájomne sa striedajú výstupky, ktoré sú na seba kolmé.

Ryhované plechy

Ryhy plechov tvoria kosoštvorce, ktorých dĺžka a uhlopriečka je v smere valcovania plechov. Pre tvar kosoštvorca platí a/b > 2

Oceľové plechy valcované za tepla - vzorované sa označujú ako slzičkové (s oválnymi výstupkami) alebo ryhované (s hranatými výstupkami). Môžeme sa s nimi stretnúť aj pod názvom slza, ryha, rebro, podlahový plech, plech so vzorom.

Normy a akosti:

Konštrukčné ocele - EN 10025
Tenké plechy z nelegovaných konštrukčných ocelí S185, S235, S275, S355, S450, E295, E335, E360; v stupňoch kvality JR, J0, J2, K2; v stave +AR, +N Tenké plechy termomechanicky valcované zo zvariteľných jemnozrnných konštrukčných ocelí S275, S355, S420, S460; v stupňoch kvality M, ML

Nízkouhlíkové ocele na tvárnenie za studena – EN 10111
Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí na tvárnenie za studena DD11, DD12, DD13, DD14

Vysokopevnostné mikrolegované ocele  
Tenké plechy z legovanej kvalitnej ocele QStE380TM - SEW092

Tenké plechy z legovaných kvalitných ocelí - EN 10149 S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC  

Možnosti odberu:

Oceľové plechy valcované za tepla – vzorované je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/3000 mm, v hrúbke od 3 – 6 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.

Ceny:

Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.

KONTAKTUJTE NÁS

 
kontakt ikona2

Lucia Huttová
(asistent predaja )

+421 915 989 422
huttova@metalklimex.sk

Máte záujem o náš sortiment?