Hrubé plechy

Vďaka širokému spektru akostí sú oceľové plechy valcované za tepla vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení, konštrukciu železničných a motorových vozidiel, pre tlakovo namáhané nádoby a podobne. Plechy sú dobre zvariteľné.

Materiál:

Technológia valcovania materiálu za tepla sa používa predovšetkým v ťažkom priemysle. Plechy slúžia ako východiskové polotovary na ďalšie spracovanie. Mechanické vlastnosti jednotlivých akostí sú dané odlišným zastúpením chemických prvkov a ich zlúčenín. Vďaka širokému spektru akostí sú plechy vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení, konštrukciu železničných a motorových vozidiel, pre tlakovo namáhané nádoby a podobne. Plechy sú dobre zvariteľné.

Normy:

Konštrukčné ocele - EN 10025
Hrubé plechy z nelegovaných konštrukčných ocelí S185, S235, S275, S355, S450, E295, E335, E360; v stupňoch kvality JR, J0, J2, K2; v stave +AR, +N

Akosti:

Konštrukčná akosť bežná S235

Plechy, pásky a tabule týchto akostí sú vhodné na zváranie, lisovanie a sú dobre tvarovateľné. Využívajú sa na široké spektrum výroby od konštrukcií menších hrúbok až po výrobu mostných a žeriavových nosníkov, na výrobu ohýbaných profilov, aj ako súčasť vodovodných, tepelných a energetických zariadení.

Konštrukčná akosť bežná pevnejšia S355

Nelegovaná konštrukčná jemnozrnná akostná oceľ je vhodná na zváranie. Využíva sa na výrobu mostných a iných zváraných konštrukcií, ohýbaných profilov, konštrukcií zváraných z dutých profilov a na súčasti strojov, automobilov, motocyklov a bicyklov, súčasti tepelných energetických zariadení a súčasti tlakových nádob vyrobených z tyčí.

Možnosti odberu:

Oceľové plechy hrubé valcované za tepla je možné odoberať v celých tabuliach formátu v hrúbke od 15 - 40 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou xxx (info p. Durkáč) mm radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka..

Ceny:

Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.

KONTAKTUJTE NÁS

 
kontakt ikona2

Lucia Huttová
(asistent predaja )

+421 915 989 422
huttova@metalklimex.sk

Máte záujem o náš sortiment?