Oceľové plechy valcované za studena

plechyPlechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí ťažných akostí sú vhodné na tvárnenie za studena a na výrobky, ktorých povrch môže byť upravovaný lakovaním, pokovovaním a smaltovaním. Používajú sa najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Materiál:

Valcovanie za studena sa používa na výrobu plechov s hladkým povrchom a veľkou presnosťou, i keď východiskovým polotovarom sú pásy valcované za tepla.

Plechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí ťažných akostí sú vhodné na tvárnenie za studena a na výrobky, ktorých povrch môže byť upravovaný lakovaním, pokovovaním a smaltovaním. Používajú sa najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Oceľové plechy valcované za studena sa vyrábajú v hrúbkach do 3 mm. Môžeme sa s nimi stretnúť aj pod názvom studené plechy, tenké plechy, hlbokoťažné plechy.

Všetky plechy valcované za studena sú skladované v krytých priestoroch tak, aby neboli vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom a vlhkosti.

Normy a akosti:

Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí valcovaných za studena na tvárnenie za studena - EN 10130
DC01 - ťažná, vhodná pre nenáročné výlisky, na ohýbanie a lemovanie za studena
DC03 - hlbokoťažná, vhodná pre vnútorné dielce automobilových karosérií a na iné výlisky
DC04 - zvlášť hlbokoťažná, vhodná pre náročné vonkajšie a vnútorné dielce automobilových karosérií a na iné výlisky

Tenké plechy z konštrukčných ocelí valcovaných za studena - DIN 1626
St37-2G, St37-3G, St44-3G, St52-3G

Tenké plechy  z vysokopevných mikrolegovaných ocelí valcovaných za studena - EN 10268
HC260LA, HC300LA, KC340LA, HC380LA, HC420LA

Tenké plechy z ocelí určených na smaltovanie valcovaných za studena - EN 10209
DC01EK, DC04EK, DC06EK

Možnosti odberu:

Oceľové plechy valcované za studena je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/3000 mm, v hrúbke od 0.6 – 3.0 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou 30 mm radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.

Ceny:

Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.

KONTAKTUJTE NÁS

 
kontakt ikona2

Lucia Huttová
(asistent predaja )

+421 915 989 422
huttova@metalklimex.sk

Máte záujem o náš sortiment?